AIR-J'史

映画と映画祭と映画館と演劇とじゃがりこと旅行と音楽と酒が好きな札幌生まれのAIR-J'の記録

旅行記録(2021年)

Mar 5
Osaka,Japan
(The 16th Osaka Asian Film Festival)

Mar 9
Osaka,Japan
(The 16th Osaka Asian Film Festival)

Jun 23
Moriya,Ibaraki,Japan

Jun 23-24
Gifu,Japan

Sep 4-6
Hakone,Kanagawa,Japan

Dec 24-25
Hiroshima,Japan

Dec 25-26
Ibaraki,Japan

Dec 29-Jan 1,2022
Osaka,Japan
※Dec 29
Amagasaki,Hyogo,Japan